عصای نجات rescue stick

خانه / محصولات / عصای نجات rescue stick

عصای نجات rescue stick

 

 

استیک نجات (عصای نجات)  36 کیلوولت 

سطح عایقی طول دسته ی عایق قطر دسته ی عایق  طول کمان نجان سازنده
۳۶ کیلوولت ۱/۶ متر ۴ سانتی متر 60 سانتی متر بهینه توازن

شرکت بهینه توازن جهت نجات افرادی که در اثر برق گرفتی دچار مصدومیت شده و در محیط برقدار قادر به حرکت نیستند اقدام به تولید عصای نجات تا سطح 36 کیلوولت را نموده است. از این محصول با عناوین استیک نجات ، عصای نجات ، کمان نجات ، RESCUE STICK یا پرش نجات نام برده میشود. طرز استفاده از این محصول بدین صورت است که قسمت کمان این وسیله دور کمر فرد مصدوم انداخته شده و از محل حادثه خارج میکنند. این وسیله میتواند دارای کاربری های دیگری اعم از خارج کردن اجسام خارجی از محیط برقدار و یا ارتباط ایمن غیر مستقیم با شبکه باشد .