تفنگ پرتاب تست بی برقی خطوط

خانه / محصولات / تفنگ پرتاب تست بی برقی خطوط

تفنگ پرتاب تست بی برقی خطوط

ست کامل تفنگ پرتاب جهت تست بی برقی خطوط هوایی با برد پرتاب 30 متری ، دارای میله شارژ مجزا ، سیم پرتاب 27 متری ، نیزه پرتاب و کیف چرمی قابل حمل