فازمتر فشار متوسط 10 الی 36 کیلوولت گورال ترکیه

خانه / محصولات / فازمتر فشار متوسط 10 الی 36 کیلوولت گورال ترکیه

فازمتر فشار متوسط 10 الی 36 کیلوولت گورال ترکیه

فازمتر 20 کیلوولت

 
قابل استفاد در سطح ولتاژ 10 الی 36 کیلو ولت
تلسکوپی
تستر دار بصورت جداگانه
طول در حالت بست : 1/24 متر
طول در حالت باز : 1/68 متر
وزن : 1/5 کیلوگرم
ساخت : GURAL ترکیه (گورال)