فیوز فشار قوی

خانه / محصولات / فیوز فشار قوی

فیوز فشار قوی

ولتاژنامی

KV 

جریان.نامی

A

طول 

mm

قطر 

mm

قدرت.قطع

KA

24 6 442 63
24 10 442 63  50
24 16 442 63 50
24 20 442 63 50
24 25 442 63 50
24 40 442 63 50
24 50 442 63 50
24 63 442 76 50